Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού

Ανακοινώσεις

1. Οι ανασφάλιστοι κάτοικοι Κορυδαλλού μπορούν να απευθύνονται στα Δημοτικά ιατρεία κοινωνικών υπηρεσιών για ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας, και τον εμβολιασμό των παιδιών τους. (Ξενοφώντος και Πελοπίδα, Πλατεία Μέμου, τηλ. 2104954814)

2. Όσες οικογένειες αντιμετωπίζουν Οικονομικό πρόβλημα, μπορούν να απευθύνονται σε κοινωνική λειτουργό του Δήμου Κορυδαλλού για να μάθουν τα δικαιώματα τους (Ξενοφώντος και Πελοπίδα, Πλατεία Μέμου, τηλ. 2104963917 & 2104958947 και εκεί να ζητάνε την κοινωνική λειτουργό)