Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Βοήθεια για την οργάνωση του site

Αγαπητοί γονείς
Προκειμένου να εμπλουτίσουμε το site του συλλόγου μας, μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι ως εξής:

1. Μέλη του Δ.Σ.

Να συλλέξουν και να καταγράψουν  πληροφορίες σε  ηλεκτρονική μορφή που αφορούν τις κατηγορίες του site που είναι χωρίς περιεχόμενο προκειμένου να εμπλουτιστούν, και να τις αποστείλουν στο e-mail του συλλόγου 11dimotikokorydallou@gmail.com . Επίσης μπορούν να προτείνουν βελτιώσεις - αλλαγές

2. Εκπαιδευτικοί

Με τιμή μπορούμε να φιλοξενούμε διάφορα άρθρα τους, προτάσεις που προάγουν την μαθητική κοινότητα. Οι ανακοινώσεις του Σχολείου πρέπει να φιλοξενούνται και εδώ, και καλό θα είναι για λόγους συντομίας χρόνου να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail του συλλόγου με την ένδειξη "Προς δημοσίευση"

3. Γονείς

Διάφορες απόψεις τους ή άρθρα μπορούν να δημοσιευτούν επώνυμα ή ανώνυμα (μετά από έγκριση του συλλόγου) αρκεί να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail του συλλόγου με την ένδειξη "Προς δημοσίευση"