Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Έκθεση "Τα ορυκτά και ο άνθρωπος" ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Μουσείου, αποφασίστηκε  να προωθήσουμε από κοινού την έκθεση αυτή, με την υλικοτεχνική υποστήριξη του ΣΜΕ.
Η Έκθεση θέλει να αναδείξει στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τα παιδιά και τους εφήβους το ρόλο που διαδραματίζουν τα ορυκτά στη ζωή των ανθρώπων. Θα επιδιωχθεί να δοθεί καθαρά η άριστη και διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τα ορυκτά.
Σκοπός της έκθεσης, είναι να διευρύνει τις γνώσεις του κοινού που αφορούν στη χρησιμότητα των ορυκτών, παρέχοντας απαραίτητες γενικές γνώσεις και πληροφορίες πάνω στο θέμα αυτό. Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των ατόμων απέναντι στις Ορυκτές Πρώτες Ύλες που «κρύβονται» μέσα στα αντικείμενα της καθημερινότητάς του.
Η Έκθεση θα έχει τις εξής ενότητες: Ο σκοπός της έκθεσης, παρουσίαση χορηγών (εταιρείες μέλη και ΣΜΕ), η ιστορία της εξόρυξης πρώτων υλών στην Ελλάδα, προστασία και αποκατάσταση (με κείμενα ΣΜΕ και φωτογραφίες αποκατάστασης τοπίου από εταιρείες μέλη), μεταλλικά και βιομηχανικά ορυκτά και οι χρήσεις τους, μάρμαρο και αδρανή-τσιμέντο, ενεργειακά ορυκτά (λιγνίτης, γαιάνθρακες, πετρέλαιο), αναφορά στις σπάνιες γαίες και τη χρησιμότητα στη σημερινή τεχνολογία, ο ανθρώπινος οργανισμός και τα ορυκτά, η χρήση ορυκτών και πετρωμάτων στην τέχνη.
Εκτός από κείμενα, θα παρουσιαστούν 60 ορυκτά πετρώματα σε ειδικές προθήκες μαζί με τα προϊόντα και τις χρήσεις τους, με τη βοήθεια και ηλεκτρονικών πινάκων που θα παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικές με κάθε ένα έκθεμα.
Συγκεντρώθηκε από το ΣΜΕ και τις εταιρείες μέλη το κατάλληλο υλικό που προωθήθηκε στο Μουσείο και ήδη η Έκθεση σχεδόν έχει ολοκληρωθεί.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10/5/2017 στις 19:00 μ.μ..
Επισυνάπτουμε πρόσκληση του Μουσείου.

Στα εγκαίνια είστε όλοι καλεσμένοι. Η Έκθεση θα διαρκέσει για έναν χρόνο. Διαδώστε την, ιδιαίτερα σε σχολεία που έχετε σχέση.

ΜΦΧ
Χρ. Καβαλόπουλος