Οι εκπαιδευτικοί μας

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΤΗΛ. 210-4974687 - 210-4970285
Δόγιας Ιωάννης Διευθυντής
Ρόβη Μαρία Τμήμα ένταξης Υποδιευθύντρια
Μιχελάκος Παναγιώτης Α1
Ταστσόγλου Μαρια  Α2
Στρατηγέα Αφροδίτη Β1
Πεταλά Μαργαρίτα Β2
Μπράζα Αφροδίτη Γ1
Ισαακίδου Αναστασία Γ2
Λεκκάκου Μαρία Δ1
Αβραμέα Ρεβέκα Δ2
Περσάκης Γεώργιος Ε1
Γκουγκούδης Κωνσταντίνος Ε2
Χριστοδουλίδου Φωτεινή ΣΤ1
Αρμούτη Σταυρούλα ΣΤ2